top of page

Endüstri 4.0 Platformu

Güncelleme tarihi: 9 Eyl 2022

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini, üretim teknolojilerini içeren bir devrimdir. Bu devrim; nesnelerin interneti, internet hizmetleri ve siber – fiziksel sistemlerden oluşan değerler bütününü ifade etmektedir.

Endüstri 4.0’ın en büyük amacı, birbirleriyle haberleşen, sensörlerle ortamı algılayabilen ve veri analizi yaparak ihtiyaçları fark edebilen robotların üretimi ve bu robotların üretimi devralıp; daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı ve daha az israf yapan üretim sistemlerinin oluşmasını sağlamaktır.


Endüstri 4.0 temel olarak Bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirerek, akıllı fabrika sisteminin oluşmasına ve üretim ortamında her bir verinin toplanarak, iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.


Siber – Fiziksel Sistemler, Bulut Bilişim gibi modern bilgi ve iletişim teknolojileriyle imalat sektöründe verimliliği, kalite ve esnekliği artırmak için istenilen sistemlere entegre edilerek, olası verim durumlarını analiz edip rekabet ortamında avantaj sağlamanıza olanak tanıyacak.


Yeni Nesil Yazılım ve Donanımlar, yani bugünün klâsik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlardır. Bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin belki de en önemli bileşeni, yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş sistemlerle kaynak kullanımlarındaki sorunların çözülmesi hedeflenmektedir.